گت بلاگز فیش حقوقی عناصر سیستم حقوق و دستمزد

نرم افزار جامع فیش حقوقی

عناصر سیستم حقوق و دستمزد

اجزاء و عناصر تشکیل دهنده یک سیستم حقوق و دستمزد بطور کلی و بدون در نظر گرفتن این‌که این سیستم برای موسسه بازرگانی و خدماتی و یا تولیدی طراحی شده به شرح زیر می‌باشد:

دایره کارگزینی

دایره ثبت ورود و خروج پرسنل

دایره حسابداری حقوق و دستمزد
وظیفه دایره کارگزینی:

واحد کار گزینی در هر واحد تجاری وظیفه تهیه و تدوین آیین نامه‌ها و دستور العمل های استخدامی پرسنل با رعایت و مد نظر گرفتن قوانین کار و امور اجتماعی و سایر قوانین را برعهده دارد و از طرفی وظایف دیگری همچون آموزش نحوه استفاده از مرخصی و تعیین شرح وظایف، نقل و انتقال پرسنل به سایر بخش‌های واحد تجاری و موارد مشابه را به عهده دارد.

وظیفه دایره ثبت ورود و خروج پرسنل چیست:

وظیفه این بخش جمع آوری اطلاعات مربوط به زمان انجام کار پرسنل و در واقع حضور و غیاب هر یک از پرسنل در واحدها می‌باشد که به طرق و روش‌های خاصی این کار انجام می‌شود.

وظیفه دایره حسابداری حقوق و دستمزد:

سامانه جامع فیش حقوقی

این واحد وظیفه تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد و تعیین مبلغ خالص و ناخالص حقوق و دستمزد قابل پرداخت* به هر یک از پرسنل را بر عهده دارد

……………………
* پ ن: مبلغ خالص و ناخالص حقوق و دستمزد قابل پرداخت:

در ساده ترین حالت:

مبلغ خالص حقوق = مبلغ ناخالص – (بیمه+ مالیات)

:

اجزاء و عناصر تشکیل دهنده یک سیستم حقوق و دستمزد بطور کلی و بدون در نظر گرفتن این‌که این سیستم برای موسسه بازرگانی و خدماتی و یا تولیدی طراحی شده به شرح زیر می‌باشد:

دایره کارگزینی

دایره ثبت ورود و خروج پرسنل

دایره حسابداری حقوق و دستمزد
وظیفه دایره کارگزینی:

واحد کار گزینی در هر واحد تجاری وظیفه تهیه و تدوین آیین نامه‌ها و دستور العمل های استخدامی پرسنل با رعایت و مد نظر گرفتن قوانین کار و امور اجتماعی و سایر قوانین را برعهده دارد و از طرفی وظایف دیگری همچون آموزش نحوه استفاده از مرخصی و تعیین شرح وظایف، نقل و انتقال پرسنل به سایر بخش‌های واحد تجاری و موارد مشابه را به عهده دارد.

وظیفه دایره ثبت ورود و خروج پرسنل چیست:

وظیفه این بخش جمع آوری اطلاعات مربوط به زمان انجام کار پرسنل و در واقع حضور و غیاب هر یک از پرسنل در واحدها می‌باشد که به طرق و روش‌های خاصی این کار انجام می‌شود.

وظیفه دایره حسابداری حقوق و دستمزد:

این واحد وظیفه تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد و تعیین مبلغ خالص و ناخالص حقوق و دستمزد قابل پرداخت* به هر یک از پرسنل را بر عهده دارد

……………………
* پ ن: مبلغ خالص و ناخالص حقوق و دستمزد قابل پرداخت:

در ساده ترین حالت:

مبلغ خالص حقوق = مبلغ ناخالص – (بیمه+ مالیات)

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: